Facebook Flickr Twitter Youtube Instagram Vimeo Android Soundcloud    
Gökcan Özel Okulları Tel +90 (212) 880 50 70 Email gokcan@gokcan.com.tr

egit
EĞİTİM SOKAKLARI
Bu proje kapsamında öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmeleri, görsel okuma becerilerini geliştirmeleri ve dikkat seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenir. Yine eğitimin önemli unsurlarından biri olan “Gizil Öğrenme” öğrencilerimizde durumsal farkındalık yaratacaktır. Öğrencilerimiz her gün bu sokaklardan geçerek gizil öğrenme sayesinde farkında olmadan, tamamen alışkanlık ve tekrar sayesinde belirli unsurları öğrenecektir.
Matematik Sokağı, Türkçe Sokağı, Fen Bilimleri Sokağı,  Sosyal Bilimler Sokağı
egit1